Hukuk Müşavirliği

Misyon - Vizyon

Misyon

Üniversitemizin her türlü faaliyetinin hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun icra edilmesini teminen gerekli hukuki desteğin sağlanması; bu çerçevede kendisine intikal eden konularda hukuki görüş oluşturulması; Üniversitemizin taraf olduğu ihtilafların hukuki yönden çözümü için gerekli dava, iş ve işlemlerin zamanında yapılması ve yürütülmesi; Üniversitemizin hak ve menfaatlerinin korunması için azami gayretin gösterilmesidir. 

Vizyon

Üniversitemiz tüzel kişiliği ile ilgili hukuksal sorunları yasalara, hukuka ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak, evrensel değerler çerçevesinde (eşitlik, adalet, hakkaniyet...) çağdaş çözümler üretmek, güvenilir, etkin ve hızlı en iyi hizmeti sunmaktır.